Publications

Note: " Here below is a selection of publications of Driving Simulation Research Group. Complete list can be found on the website vvvs.cvut.cz "

2010
Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. OBJEKTIVNÍ METODY POSUZOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE ZA VOLANTEM In: Sborník konference BRNOSAFETY 2010 [CD-ROM]. Brno: BVV, 2010, s. 10-17. ISBN 978-80-7293-270-2.

Bouchner, P. - Novotný, S. - Jiřina, M. Identification of driver's drowsiness using driving information and EEG In: Neural Network World. 2010, vol. 20, no. 6, p. 773-791. ISSN 1210-0552.

Sýkora, O. - Bouchner, P. - Novotný, S. Possibilities of improvements of HMI experiments with use of eyetracker device In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings [CD-ROM]. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010, p. 1-6. ISBN 978-80-87136-10-2.

Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - Pěkný, J. - et al. Applications of EEG biofeedback on driving simulation training [Nepublikovaná přednáška]. German Neuroinformatics Node. 2010-06-17.

Bouchner, P. - Ambrožová, Z. - Novák, M. - Novotný, S. - Sýkora, O. - et al. Monitoring projevů agresivního chování při řízení motorových vozidel na území ČR In: Bezpečná dopravní infrastruktura [CD-ROM]. Praha: CityPlan s.r.o., 2010, s. 1-7.

Bouchner, P. - Novotný, S. Mathematical model of car dynamics for driving simulator In: Driver - Car Interaction & Interface 2010 - The Book of Proceedings [CD-ROM]. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010, ISBN 978-80-87136-10-2.

Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Matoušek, V. - Novák, M. - et al. Road accident reduction, Roma: ARACNE editrice S.r.I., 2010. 280 p. ISBN 978-88-548-3550-4.

2009
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Sýkora, O. - Piekník, R. - et al. Agresivní projevy řidičů motorových vozidel [Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav řidicí techniky a telematiky, 2009. LSS 377/09. 80 s.

Bouchner, P. - Novotný, S. - Faber, J. - Tichý, T. Driver's Attention Level Improvement with Use of Biofeedback Stimulation Incorporated into Driving Simulator In: Neural Network World. 2009, vol. 19, no. 1, p. 109-118. ISSN 1210-0552.

Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Sýkora, O. Level crossings - results from driving simulator experiments In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, p. 88-92. ISBN 978-80-87136-05-8.

Bouchner, P. - Novotný, S. Third Generation of "Dynamic in-Cockpit Lighting System" for Driving Simulators In: CD Proceedings of the 2009 International Simulation Multiconference (ISMc'09) [CD-ROM]. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2009, p. 193-199. ISBN 1-56555-328-4.

Bouchner, P. - Roubal, T. Simulator for Tunnel Operator Training In: Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009, p. 114-118. ISBN 978-80-87136-05-8.

2008
Bouchner, P. Data Acquisition for Driving Simulator Development In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Computer Science, 2008, vol. 1, p. 169-177. ISBN 978-80-87136-04-1.

Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pěkný, J. - Kozumplík, M. - et al. Enhancements of DYICOLIS (Dynamic In-Cockpit Lighting System) In: Proceedings of the Driving Simulation Conference Europe 2008. Monaco: Imagina, 2008, p. 16-26.

Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Bouchner, P. - Tichý, T. Possibilities for Improving of Resistance to Attention Decrease and other Disturbing factors In: Driver Car Interaction & Interface 2008. Prague: Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Computer Science, 2008, vol. 1, p. 83-89. ISBN 978-80-87136-04-1.

Novák, M. - Bouchner, P. - Faber, J. - Votruba, Z. - Novotný, S. - et al. Senioři za volantem Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2008. 139 s. ISBN 978-80-87136-02-7.

Novák, M. - Bouchner, P. Influence of interaction with assistance systems on driver behavior [Research Report]. Praha: ČVUT, Fakulta dopravní, 2008. LSS 337/08. 65 p.

Bouchner, P. - Votruba, Z. - Novotný, S. Dynamic In-cockpit Lighting System for Driving Simulators In: Huntsville Simulation Conference 2008 [CD-ROM]. San Diego: The Society for Modelling and Simulation International, 2008,


The DSRG design: 2011

Design altered from free website templates.