DSRG media presentationTV broadcast

Scientific funny show PORT - " Člověk a stroj " (Man and Machine)
link
Radio broadcast

Czech radio broadcast - " Host Rádiožurnálu " (Guest of Radiozurnal)
link
Newspaper & Internet

iHNed - "Unikátní simulátor ukazuje, jak řidiče ruší billboardy. Vyzkoušeli jsme ho" link

iHNed - " Jak rozptylují billboardy řidiče? Vědci sledují reakce na simulátoru "
link

iHNed - "Billboard s vnadnou ženou řidiče rozptyluje nejvíc. Může to mít fatalní následky"
link

iDnes - " Agresor, narcista, závodník. Kdo vše vás ohrožuje na silnicích "
link

lidovky - " Sto metrů jedou naslepo "
link

m-journal - " HN: Billboard s vnadnou ženou zaujme na 0,6 sekundy "
link

M&M - " Jeden billboard, 10 metrů nepozorné jízdy "
link


The DSRG design: 2010

Design altered from free website templates.