Publication

Publications

Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pikný, J. - et al.
Analysis of Technical and Biological Outputs from Simulated Driving, Focused on Driver's Fatigue Detection
In: Proceedings of Driving Simulation Konference Asia/Pacific. Tsukuba: National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 2006, s. 176-188.
Novotný, S. - Piekník, R. - Pikný, J. - Bouchner, P. - Novák, M. - et al.
Analýza vlivu ovládání asisteneních systému na pozornost oidiee
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 264/06. 14 s.
Novotný, S. - Pikný, J. - Piekník, R. - Novák, M. - Valtrová, K. - et al.
Analýza vlivu ovládání navigaeních systému na pozornost oidiee
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 263/06. 17 s.
Novotný, S. - Piekník, R. - Pikný, J. - Bouchner, P. - Novák, M.
Analýza vlivu ovládání tempomatu na pozornost oidiee
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 277/06. 7 s.
Piekník, R. - Novotný, S. - Bouchner, P.
Automatic Generation of Virtual Sceneries for Micro-sleep Measurements
In: 3rd International School conference: Sleep a window to the world of wakefulness. Rostov: Rostovská státní univerzita, 2006, s. 186-194.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Pikný, J. - et al.
Fatigue of Car Drivers - Detection and Classification based on the Experiments on Car Simulator
In: 7th WSEAS Int. Conf. on Automatic Control, Modeling and Simulation. Athens: WSEAS, 2006, s. 287-293.
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Bouchner, P.
Improvement of Bus and Truck Driving Safety
[Research Report]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. 257/06. 42 s.
Novák, M. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Bouchner, P.
Improvement of Bus and Truck Driving Safety
In: 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics [CD-ROM]. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006, ISBN 1-4244-0100-3.
Novák, M. - Bouchner, P.
Studie možností mioení vlivu asisteneních systému poí interakcí s oidieem (HMI) na kvalitu a bezpeenost jízdy
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 280/06. 29 s.
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R.
Verifikace a validace funkcí vozových simulátoru
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 285/06. 14 s.
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sýkora, O. - et al.
Výsledky prací na projektu OPTUN v r. 2006
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 286/06. 56 s.
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R.
Zpitná projekce simulaeních scén
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2006. LSS 283/06. 45 s.
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláeek, I. - Sýkora, O. - Vysoký, P.
Actual structure of Micko-Sleep Databaze (MSB)
[Research Report]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2005. 233/05. 30 s.
Novák, M. - Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Pikný, J. - et al.
Analýza chování oidiee v tunelu a na volné silnici na základi prubihu trajektorie vozidla
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2005. LSS 253/05. 30 s.
Rajnoch, J. - Bilinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al.
Calm-Gentle Introduction to Standard
In: Kybernetika a spoleenost na prahu XXI.století. Brno: University of Technology, 2005, s. 121-127. ISBN 80-214-3058-3.
Rajnoch, J. - Bilinová, Z. - Svítek, M. - Sadil, J. - Krása, J. - et al.
Captive Project - Introduction to Cross-border Penalties Enforcement
In: ISEP 2005 - zbornik referatov - proceedings. Ljubljana: EC, 2005, s. 41-46. ISBN 961-6187-34-1.
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, M. - Piekník, R. - Sojka, J.
Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
In: Neural Network World. 2005, vol. 15, no. 2, s. 149-163. ISSN 1210-0552.
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R. - Sojka, J.
Car Simulation and Virtual Environments for Investigation of Driver Behavior
In: 7th WSEAS Int. Conf. On Automatic Control, Modeling Simulation. Athens: WSEAS, 2005, s. 156-162.
Bouchner, P. - Hajný, M. - Novotný, S. - Piekník, R.
Complex Analysis of Outputs from Driving Simulator Experiments focused on Drowsiness
In: WSEAS Int. Conf. on Dynamical Systems and Control. Athens: WSEAS, 2005, s. 135-141.
Bouchner, P.
Driving Simulators Used for Driver's Drowsiness Detection Experiments
In: Neurodynamic and Neuroinformatics Studies . Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2005, s. 81-99. ISBN 80-903298-3-7.
Bilinová, Z. - Rajnoch, J. - Krása, J. - Sadil, J. - Bouchner, P.
Etnite: building a european network on ITS training and education
In: Transport Systems Telematics 5th International Conference Proceedings. Ustron: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2005, s. 23-29. ISSN 0209-3324.
Bouchner, P. - Krása, J. - Svítek, M. - Sadil, J. - Bilinová, Z. - et al.
General Aspect of Driver-car Interaction
In: Proceedings of the 7th WSEAS International Conference: Automatic Control, Modelling and Simullation (ACMOS '05). Athens: WSEAS Press, 2005, s. 83-94. ISBN 960-8457-12-2.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Hajný, M. - Novák, M.
Laboratory of Adaptive Car Simulator
[Research Report]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2005. LSS 231/05. 15 s.
Bouchner, P. - Novotný, S.
System with Driving Simulation Device for HMI Measurements
In: WSEAS Transactions on Systems. Athens: WSEAS Press, 2005, s. 287-293. ISBN 960-8457-29-7.
Novák, M. - Poibyl, P. - Tichý, T. - Votruba, Z. - Faber, J. - et al.
Analysis of Human Behavior Aspects for Road Tunel Operation Reliability and Safety
[Research Report]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2004. 207/04. 54 s.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al.
Analýza vlivu použití dotykových panelu na spolehlivost interakce oidiee s vozidlem
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 219/04. 48 s.
Bouchner, P.
Driver's micro-sleeps detection using virtual simulation
In: Neural Network World. 2004, vol. 14, no. 1, s. 3-15. ISSN 1210-0552.
Bouchner, P.
Driver´s Micro-sleeps Detection Using Virtual Simulation
In: SSGRR - 2004, NNW 14. Piacenta: ICS UNIDO, 2004, vol. 1, s. 3-15.
Borzová, C. - Bouchner, P. - Faber, J. - Hrubeš, P. - Machan, J. - et al.
Measurement of Driver Attention Splitting caused by Window Control
[Research Report]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2004. 192/04. 44 s.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al.
Mioení rozštipení pozornosti oidieu poi obsluze okenních tlaeítek
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 216/04. 31 s.
Faber, J. - Bouchner, P. - Hrubeš, P. - Machan, J. - Nedoma, P. - et al.
Methods for Investigation of Driver Attention Splitting Cause by Car Cockpit Tools
[Research Report]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2004. 191/04. 30 s.
Bouchner, P. - Novotný, S. - Piekník, R. - Novák, M. - Nedoma, P. - et al.
Metodika pro mioení rozštipení pozornosti oidieu poi mobilních telefoních hovorech
[Výzkumná zpráva]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2004. LSS 218/04. 48 s.
Bouchner, P. - Novák, M. - Poláeek, I. - Sýkora, O. - Vysoký, P.
Metody analýzy spolehlivosti interakce oidiee s vozidlem v silnieních tunelech
[Výzkumná zpráva]. Praha: Fakulta dopravní EVUT, 2004. LSS215/04. 39 s.
Bouchner, P.
VR Simulation Device as a Support for Research in Driver's Micro-sleeps and Attention Decrease Detection
In: TRANSTEC 2004 The Transport Science & Technology Congress [CD-ROM]. Athens: Ministerstvo turismu Oecko, 2004, vol. 1, s. 65-72.
Bouchner, P.
Data Acquisition for Virtual Old Prague
In: Central European Seminar on Computer Graphics . Wien: Technische Universität, 2002, s. 96-103.
Novák, M. - Faber, J. - Votruba, Z. - Svítek, M. - Kovanda, J. - et al.
Design of the structure and functions of the laboratory for human - vehicle interaction reliability investigation
[Research Report]. Praha: EVUT, Fakulta dopravní, 2002. 151/02. 20 s.