People

People

Petr Bouchner
email: bouchner-at-lss.fd.cvut.cz

Stanislav Novotný
Roman Piekník
Jan Pěkný
Martrin Koyumplík
Pavel Hrubeš
Václav jirkovský